{{currentTitle}}
Dowiedz się więcej
Firma AEP jest firmą świadczącą usługi w zakresie automatyki, elektryki, pomiarów elektrycznych, monitoringu oraz systemów alarmowych. Zachęcamy do skorzystania ze świadczonych przez nas usług. Zajmujemy się wykonywaniem instalacji elektrycznych w budownictwie jedno i wielo rodzinnym. Posiadamy niezbędne uprawnienia SEP.
oferta
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą:
Automatyka
Dowiedz się więcej
 • alarmy
 • domofony
 • wideofony
 • automatyka bram, rolet
 • monitoring
Elektryka
Dowiedz się więcej
 • serwis i montaż instalacji elektrycznych
 • modernizację, przebudowę i naprawę istniejących instalacji
 • instalowanie i podłączanie urzędzeń elektrycznych
 • wymiany bezpieczników
 • montaż i wymianę wyłączników oraz gniazdek
 • wymianę starych zabezpieczeń i tablic na nowe
Pomiary
Dowiedz się więcej
Oferujemy szeroki zakres badań elektrycznych (odbiór elektryczny domu):
 • Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiar rezystancji izolacji obwodów.
 • Pomiar rezystancji uziemienia.
 • Pomiary elektryczne sprzętu elektrycznego.
 • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych.
Skontaktujmy się
AEP Jakub Napierała
aep.info@wp.pl
(+48) 667-782-228
Napisz do nas
{{outputName}}
{{outputSurname}}
{{output}}
Poprzez kliknięcie powyższego przycisku, osoba wpisująca dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach wymaganych do odpowiedzi na zapytanie z formularza.